1. Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Vroedvrouw Melissa, Hofstraat 2 – 3630 Maasmechelen, met als contactpersoon voor de verwerking Melissa Warson.

 1. Aan wie is dit privacy-beleid gericht?

Met deze privacyverklaring wenst Vroedvrouw Melissa Warson uw toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum.

De persoonsgegevens zullen door ons steeds met grootste zorg behandeld worden. Indien U vragen of opmerkingen heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u hiervoor terecht bij de verantwoordelijke van voor de verwerking, Melissa Warson. (Zie onder punt 1.)

 1. Welke categoriëen van persoongegevens verwerken wij?

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden mogelijks verwerkt door ons, afhankelijk van de relatie die we met U hebben:

 • Naam, voornaam, titel, adres (privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mail
 • Beperkte medische gegevens: huisarts, gynaecoloog, allergieën, medicatie, dieet, suikerziekte, voorgaande operaties, zwangerschapsgegevens, etc.
 1. Rechten patiënten

U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens zijn gecontroleerd.

U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.

Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot de vroedvrouwenpraktijk te richten. Vaak zullen eventuele problemen/ misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

Indien u dit formulier ondertekent, dan gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier.

U kan steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan Melissa Warons zonder dat u daartoe een reden moet opgeven. Indien u uw toestemming intrekt, zal Melissa Warson  uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of van gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd en de wettelijke bewaringsplicht.

Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, dan zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige zorgverlening.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot Melissa Warson: melissawarson@hotmail.com.

 

 1. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch mogelijk zijn.

 1. Cookiebeleid

Tijdens een bezoek aan de website van Vroedvrouw Melissa Warson (www.vroedvrouwmelissa.be) kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van:

 • ‘First party cookies’: Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 • ‘Third Party cookies’: Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 1. Slotbepaling

Wij hopen U voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met Uw persoonsgegevens.

Indien U nog vragen hebt omtrent ons privacybeleid, het uitoefenen van Uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, kan U ons altijd contacteren.

 1. Contact

Hofstraat 2

3630 Maasmechelen

Telefoon: 0474/64.84.49

e-mail: melissawarson@hotmail.com